de werking

We zijn steeds bereikbaar 7/7, ook in het weekend en tijdens de feestdagen. We vinden multidisciplinaire communicatie heel belangrijk en staan daarom steeds open voor overleg met artsen, kinesisten, familie,...

Hygiënische zorgen

We komen langs om u bij te staan bij het in en uit bed stappen, het geven van dagelijks (of wekelijks) toilet aan lavabo/ douche of bad, aan- en uitkleden, hulp bij toiletbezoek en/of vervangen van incontinentiemateriaal.  Wij volgen vanzelfsprekend ook de observaties en parameters goed op. 

Wondzorg

Normale wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Bij een wonde is een professionele behandeling bijgevolg zeker nodig. Wij komen in samenspraak en op voorschrift van de arts bij u langs voor de verzorging van eenvoudige wonden (schaafwonden, hechtingen,…) tot complexe wonden ( wieken, drain, ulcera, brandwonden, doorligwonden,…). 

Inspuitingen

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het toedienen of aanbrengen van medicatie. Bij diabetespatiënten komen we tot 3 maal per dag langs om de glycemiewaarden op te volgen en insuline toe te dienen.

Infuustherapie

Infuustherapie thuis is een complexe en gespecialiseerde zorg, zeker als u afhankelijk bent van infuus als medisch hulpmiddel.  Wanneer het binnenkrijgen van vocht, voeding of een specifiek geneesmiddel niet meer op een natuurlijke manier kan gebeuren via de mond, dan is het mogelijk om dit via infuus toegediend te krijgen thuis.  Zo hoef je niet telkens naar het dagziekenhuis te gaan.

Compressietherapie

Wie problemen heeft met het aan- en/of afdoen van steunkousen en –verbanden, kan op ons beroep doen.

Stomazorg

We staan in voor het dagelijks reinigen en verzorgen van de stoma. We volgen de toestand van de stoma op en melden alle zorgwekkende observaties aan de huisarts of specialist. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen. 

Palliatieve zorgen

Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden, als men denkt dat niets meer gedaan kan worden. Cicely Saunders 

De behoeften en de noden van de patiënt zijn het vertrekpunt van onze zorg. We zorgen voor een optimale comfortzorg, pijnbestrijding en psychische ondersteuning voor zowel patiënt als familie en omgeving.

 

Blaasspoeling, sondage - lavementen

U kan bij ons terecht voor sondages en blaasspoelingen. Wij ledigen de blaas via het inbrengen van een sonde en dit volgens een dagschema. Op voorschrift van de arts geven we lavementen.

 

Voorbereiding geneesmiddelen

Medicatie klaarzetten is soms heel complex en vergt vaak enige vingervaardigheid en concentratie.  Daarom komen wij graag langs om een wekelijkse medicatiebox klaar te zetten. Bij psychiatrische patiënten komen we tot 3x per dag langs voor het toedienen van medicatie onder toezicht. 

Postoperatieve oogzorg

nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog.